Embassy Hotel

48 Rooms
5 Shalom Alechem St, Tel Aviv
972-3-6799999
embassyHotelTLV.com